O mne

2004 – 2009 – studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Právo a právní věda (titul „Mgr.“), 

2009 – 2010 – asistent soudce Krajského soudu v Praze na úseku odvolacího řízení v civilních věcech (agenta „Co“), 

2010 – 2011 – exekutorský koncipient na exekutorském úřadě,

2011 – 2013 – advokátní koncipient v AK JUDr. Pištorové a partneři a v Advokátní kanceláři Otrubová, Kučera a spol.,

2013 – úspěšné vykonání advokátních zkoušek,

2014 – současnost – vlastní advokátní praxe.